Hvad er Cybersikerhed.

De fleste sikkerhedstrusler kommer ikke fra en svag teknisk beskyttelse af IT. De opstår som et resultat af brugerens mangel på IT-viden og konsekvenserne deraf.

Hvorfor er cybersikkerhed vigtig?
I dag gemmer vi utrolige mængder af data på computere, tablets, telefoner, cloudtjenester, sociale netværk m.m.
Disse data er i mange tilfælde personlige ting, som vi ikke ønsker skal være frit tilgængelige for andre.
Hacking, generel computerkriminalitet og andre former for svindel, der har os og vores data som mål, er blevet mere og mere almindeligt. Det er derfor vigtigt at vi forstår denne trussel nærmere.
 · Hvorfor bliver vi udsat for hacking og hvad er formålet?
 · Hvordan sker det?
 · Hvordan beskytter vi os?
Her er nogle fakta, der taler for sig selv.

Statistikker om Cybersikkerhed.

Antallet af databrug steg frem til 2020.

I 2020 fandt RiskBased Security ud af, at databrud blottede omkring 36 milliarder registreringer, blot i første halvdel af året. Det er det dobbelte af antallet af afslørede poster i hele 2019. Undersøgelsen fandt også, at omkring 43.6 % af de virksomheder, der rapporterede databrud i 2020, udelod antallet af afslørede poster, hvilket indikerer en højere grad af tab.

 

Kilde: https://flashpoint.io/

 

De fleste sikkerhedsbrud er forårsaget af mennesker.

Vi antager ofte, at dårlig teknologi er årsagen til cybersikkerhedsproblemer, men omkring 95 % af sikkerhedsbrudene kommer faktisk fra menneskelige fejl, ifølge Cybint-løsninger. Det bedste første skridt til enhver sikkerhedsstrategi kan derfor være at træne teams ordentligt til at forblive sikre.

 

Kilde: https://thrivedx.com/resources/article/cyber-security-facts-statistics?referrer=cybint

 

Problemer med cyberkriminalitetet kan udgøre omkring 5.2 milliarder USD i tab.

 

Accenture fandt ud af, at i årene fra 2019 til 2024 kunne de samlede tab oplevet af cyberkriminalitet løbe op i omkring 5.2 billioner dollars. Især fandt Accenture også ud af, at malware i øjeblikket er den angrebstype, der koster mest at overvinde. Prisen for at håndtere malware er steget med 11 %, mens omkostningerne ved ondsindede insiderangreb indefra er steget med 15 %.

 

Kilde: https://www.accenture.com/dk-en

Følgende er det mest sårbare områder inden for IT, o g hvad du kan gøre for at beskytte din privat og din virksomhedsdata.

Phishing. 

Phishing er en udspekuleret måde, beregnet til at få adgang til computerdata, adgangskoder eller endda stjæle penge fra dig.
Phishing kan finde sted via:
 · E-mails
 · SMS-beskeder
 · Indlæg i sociale medier
 · Pop-ups

Internet.

Privatliv på Internettet er en voksende bekymring, især da flere og flere mennesker bruger det til deres professionelle og private formål, socialisering og underholdning.
Husk at:
 . Oplysninger sendt via Internettet eller via e-mail ikke nødvendigvis er sikre.
 . Websider med webadresser, der starter med “http” (ikke “https”), kan frigive information til
   fare for at blive opsnappet af ondsindede personer.
 . Oplysninger og adgangskoder sendt via standard ukrypterede trådløse netværk er særlig
   nemme for hackere at opfange.
. Oplysninger, du sender online, er mere offentlige end du tror.

E-mails. 

 · Antag aldrig, at e-mails, onlinemeddelelser (Instant Messaging – IM) eller vedhæftede filer
  er private eller fortrolige.
 · Send ikke fortrolige data eller personlige oplysninger via e-mail eller onlinemeddelelser (IM).
Disse er ikke sikre kommunikationsmetoder.
 · Brug linjen “Bcc” (Blind Carbon Copy), hvis du skal sende en e-mail til mange modtagere.
Dette beskytter modtagerens e-mailadresser ved at gemme dem og gør din e-mail lettere at
læse.
 · Slet e-mails og vedhæftede filer, når du ikke længere har brug for dem.
 · Når du sletter e-mails, fjernes de ikke fra din computer. Du skal sørge for at tømme mappen “slettet post” eller “papirkurv”, for at slette dem permanent.

 

Sociale medier.

IT-kriminalitet igennem sociale medier er også stigende. Det sker ofte ved at kriminelle deler videoer/historier, som så efterfølgende deles med venner og familie. Disse historier indeholder links til suspekte hjemmesider og bliver delt hurtigt, fordi folk stoler på links der kommer fra venner og familie.

Vi har udviklet et e-learningskursus i cybersikkerhed, der forklarer, hvad man skal gøre for at beskytte sin data.

Hvad er Duty of Care.

Når man har ansvaret for rejsende medarbejdere, er det vigtigt at virksomheden har fokus på duty of care (omsorgspligt), som aktuelt omtales meget inden for rejsebranchen. Duty of Care kan også omhandle et e-learningskursus i rejsesikkerhed, så medarbejderne er klædt på til rejsen, samtidig med, at virksomheden på baggrund af statistik, kan sikre sig, at medarbejderne har gennemgået kursus. 

 

 

E-learning skal sikre udbytte.

I takt med, at digitalisering er blevet en yderst vigtig del af alle brancher, er e-learning et uunværligt værktøj til uddannelse af medarbejdere og dermed sikring af udbytte for virksomhederne. Den nødvendige undervisning kan lægges online, evt. på virksomhedens intranet eller i form af et kursus. Eksempelvis vil et e-learning kursus i rejsesikkerhed skabe viden og forståelse for, hvordan den enkelte skal forholde sig i relation til sin personlige og andres sikkerhed.

 

Den form for uddannelse er særdeles velegnet til e-learning, hvor virksomheden er ansvarlig
for både indhold og at medarbejderne faktisk får noget ud af både tid og investering.
Det er vigtigt, at også e-learning er interessant og pædagogisk, hvilket blandt andet kan gøres ved hjælp af interaktion og af at deltagerne præsenteres for forskellige dilemmaer, som skal løses undervejs. Det betyder, at medarbejderne virkelig får noget ud af undervisningen, og husker det de har lært.

 

 

Uddannelse når og hvor som helst.

I modsætning til traditionel klasseundervisning, hvor alle sidder i et lokale med underviseren, handler e-learning om at gøre undervisningen langt mere individuel og personlig. Forstået på den måde at hver enkelt deltager kan sætte sig ned
med en tablet eller computer og tage en ’klassetime’ når det passer vedkommende. Man kan sætte undervisningen på pause, og man kan få underviseren til at gentage noget, man måske ikke helt fik fat på første gang.

 

E-learning foregår helt uafhængig af tid og sted for deltagerne. Hvis man som virksomhed
gerne vil have et budskab ud til samtlige medarbejdere, hvad enten det alene handler om danske eller globale medarbejdere, vil man med e-learning få præcis det samme
budskab ud til alle – uanset hvornår eller hvor de kobler sig ind på kurset. Desuden kan
hele kurset skræddersys med virksomhedens branding. Og med e-learning får man sikkerhed ved dokumentation for at den enkelte faktisk både har deltaget og fået noget ud af det. Desuden kan den enkelte øjeblikkeligt se, om man har bestået eller ej – hvis kurset ønskes afsluttet med en prøve eller eksamen.

 

 

Mange fælder undervejs.

For dagens forretningsrejsende er der mange ’fælder’ at tage stilling til. Man skal ikke bevæge sig ret langt uden for Danmarks grænser før mentalitet, tankegang og sociale omgangsformer er meget anderledes, og hvor indsigt i de lokale forhold er en forudsætning for at klare sig godt. Ankommer flyet forsinket, så den aftalte videre befordring er forsvundet: tager man så bare den første den bedste taxa? Bestemt ikke altid.
”Alt efter hvor medarbejderne skal hen i verden, og hvad de skal foretage sig på bestemmelsesstedet, kan forholdene variere meget. Det handler især om, at medarbejderne er klædt ordentligt på til at kunne håndtere de rejser, de skal ud på.

Vi har udviklet et e-learning kurset om rejsesikkerhed. 

Kontakt os, hvis du vil høre nærmere. 

Hvad er GDPR?

GDPR har til formål at beskytte fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig deres ret til beskyttelse af personoplysninger.

Virksomhederne skal være mere gennemsigtige med hensyn til, hvilke persondata de ligger inde med og hvad de bruger data til.

 

Hvad er personoplysning?

GDPR beskytter oplysninger om en fysisk person, der er identificeret eller identificerbar.

Når en oplysning kan knyttes til en fysisk person, er det en ”personoplysning”.
Det gælder også selvom koblingen kun kan ske ved hjælp af oplysninger fra andre kilder og selv om disse kilder er utilgængelige for jeres virksomhed, f.eks. navnet på indehaveren af en PC med en bestemt IP-adresse (som i udgangspunktet kun er tilgængeligt for teleselskabet, et IT-firma osv.).

 

Alle fysiske personer er beskyttet af reglerne i GDPR.
Fysiske personer kan f.eks. være medarbejdere, kunder, passagerer, patienter, forsøgspersoner, journalister, politiske forbindelser, bestyrelsesmedlemmer, en leverandørs medarbejdere og besøgende på hjemmesiden.

 

Hvilke typer af personoplysninger indgår i GDPR?

I modsætning til tidligere gøres der i GDPR kun brug af to primære kategorier, almindelige og følsomme personoplysninger.

Almindelige oplysninger er:
Navn, adresse, mobiltelefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse, elektroniske spor, logs, fødselsdato, familieforhold, bolig, fritidsinteresser, stillinger, login oplysninger, arbejdstider, lønoplysninger, performance, kreditkort/bankkonto, uddannelse, karakterer, pasnummer, rejseoplysninger og CPR-nummer.

 

 

Følsomme oplysninger er:
Race, etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs overbevisning, filosofisk overbevisning, fagforeningstilhørsforhold, seksuelle forhold/orientering, helbredsoplysninger, genetiske og biometriske data, straffedomme og tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger.


Hvad er en registreret?

 

En registreret er en person hvis persondata er registeret hos en virksomhed eller en offentlig myndighed og vedkommende kan identificeres på grund af de registrerede personoplysninger.

Vi har udviklet et e-learning kursus i GDPR, der forklarer alt om de regler.

Du kan læse mere om GDPR på datatilsynet hjemmeside. 

Hvad er situationsbestemt ledelse?

Hvad er situationsbestemt ledelse? Og hvorfor er det vigtigt i forhold til ledelse af medarbejdere?

Hvis du har været leder i kort, eller længere tid, har du helt sikkert hørt og læst om forskellige ledelsesstile og personprofiler. Der er sket en forandring historisk set ved benyttelsen af ledelses begrebet. I dag taler man om Leadership og Management.

En Leader er mere optaget af at opfylde virksomhedens vision samt optimering af alle ressourcer i virksomheden, hvilket også vil sige de menneskelige. Management er derimod mere målstyret.

I flere virksomheder er der en forventning om, at man som leder kan agere både ud fra et Leadership perspektiv og ud fra et Management perspektiv.
Ledelse er et vigtigt karaktertræk, når man skal have en organisation til at være velfungerende.

Man skal som leder være dygtig til at:
 . Organisere
 . Strukturere
 . Motivere

Som virksomhed kan man nå langt tættere på målet, hvis man formår at få de bedste egenskaber frem i sine medarbejdere, så de præsterer deres bedste. Du skal som leder tage udgangspunkt i den enkelte medarbejder og den specifikke opgave, eller situation, da du ikke kan lede dine medarbejdere ens.

Individuel lederstil.

Alle ledere har en foretrukken ledelsesstil, hvilket forskellige undersøgelser viser. Det kan være en fordel at kunne lede med afsæt i en given situation – ikke stil – for at kunne løse ledelsesopgaven til alles størst mulige tilfredsstillelse.
Der er fire ledelsesstile når der er tale om Situationsbestemt ledelse:
 . Den Instruerende
 . Den Coachende
 . Den Støttende
 . Den Delegerende

 

Vi har designet et E-learning kursus, der beskriver de fire ledelsesstile i forbindelse med Situationsbestemt ledelse. Du får her en større indsigt i vigtigheden af at lede baseret på en bestemt opgave og person. Derudover bliver du introduceret til en Situationsbestemt ledelsesmodel, som er udviklet af Dr. Paul og Ken Blanchard. Kurset er interaktivt og indeholder eksempler, samt en quiz.

Hvad er Anti-corruption?

Hvad er korruption? Hvordan defineres det? Hvor går grænsen mellem en lille vennetjeneste og korruption? Hvordan bekæmpes korruption?

Tja spørgsmålene er mange, når det omhandler lige netop dette emne. Ordet korruption stammer fra det latinske ord ”Corruptus”, hvilket betyder at nedbryde, miste værdi, og blive ubrugeligt.
Begrebet korruption kan beskrives som underslæb, afpresning, eller bestikkelse. Den mest udbredte definition af korruption er: ”Misbrug af betroet magt for egen vindings skyld”, eller ”misbrug af offentligt embede til privat vinding” og som fx. typisk anvendes af Transparency International og Verdensbanken.

Forskellige former for korruption.

Det skal understreges, at korruption kan finde sted både i den private og offentlige sektor, men der er fælles områder.

De fælles områder er:
  . Systemisk korruption som betyder at det bliver integreret i et samfund
  . Politisk korruption er misbrug af politisk magt til opnåelse af personlige gevinster
  . Økonomisk korruption er brugen af tjenester, eller penge for at opnå finansielle gevinster
  . Bureaukratisk korruption finder steder i den offentlige administration
Der er en eller flere faktorer, der har indflydelse på korruption. Typisk vil korruption florere, hvor der er:
  . Uklar beslutningsproces
  . Svagt civilsamfund
  . Udbredt fattigdom
  . Kun lille institutionel kontrol med magten

Dette vil overordnet set sige at, hvis der er mindre demokrati og/eller mangel på menneskelig udvikling og mindre gennemsigtehed, er sandsynligheden større for korruption.
De fleste virksomheder ønsker at øge opmærksomheden på de negative konsekvenser korruption har for den enkelte og for samfundet som helhed. På den måde kan man tilsikre, at alle medarbejdere i en virksomhed driver forretning på en social ansvarlig måde og som er i overensstemmelse med de pågældende politikker.

Vi har derfor udviklet et E-learning kursus, der forklarer, hvad korruption er for en størrelse og, hvordan man forhindrer det. Formålet med vores kursus er at give den vigtige viden om korruption og om de katastrofale følger for samfundene.

Hvad er Konflikthåndteringen?

Når de fleste hører ordet konflikt, eller mærker optrækket tager de benene på nakken.Det skyldes, at konflikter som regel er forbundet med noget ubehageligt. Konflikter er desværre uundgåelige – de er en del af livet. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan du bedst kan håndtere en konflikt uanset om den sker i dit privatliv, eller på arbejdspladen.
Hvad er en konflikt?

Den danske ordbog definerer en konflikt som værende et: “Begreb, der dækker over en mangfoldighed af uoverensstemmelser af f.eks. psykisk, ægteskabelig og arbejdsmæssig art, samt organisatoriske, etniske og politiske stridigheder.” En alment accepteret definition, der dækker alle konflikttyper, findes ikke.

Overordnet set kan en konflikt være en indre konflikt (dvs. en konflikt man har med sig selv), eller en ydre konflikt (dvs. en person der er i konflikt med sine omgivelser).

 

Hvordan kan en konflikt opstå?

  . Misforståelser
  . Fortolkning af regler
  . Forskellige værdier
  . Samarbejdsvanskeligheder
  . Manglende afgrænsninger af ansvar
  . Jobusikkerhed
  . Mobning

 

For at kunne håndtere en konflikt er det godt at være bevidst om, hvilken type konflikt der er tale om.

 

Typer af konflikt:
 . Personkonflikt: Tillidsbrud, selvværd, afvisninger
 .  Instrumental konflikt: Uenighed om mål, midler og metoder
 .  Værdikonflikt: Uoverensstemmelse mellem holdninger
 .  Interessekonflikt: Uenighed om arbejdstider, mængder eller økonomi
 .  Uægte konflikt: Misforståelser og derved tale forbi hinanden

 

En rigtig god måde at håndtere en konflikt på er ved en god kommunikation. En god start er at være bevidst om sin egen adfærd. Være opmærksom på eget kropssprog og tone – dette siger mere end de ord. Vær ukritisk og lydhør. Vi mennesker kan have forskellige holdninger, meninger og opfattelser. Der er derfor ikke noget, der er rigtigt, eller forkert.

 

Vi tilbyder et e-learning kursus, hvor du får et større kendskab til, hvordan du kan håndtere konflikter i dit privat liv og på arbejdspladsen.

Hvad er Kulturel forståelse?

Kultur i en globaliseret verden.

Mange danske virksomheder har forretningsaktiviteter både nationalt og internationalt.

Dette udgør en udfordring, især hvad angår kommunikation.

  . Hvordan kommunikerer man med kolleger i andre lande?

  . Hvordan opnår man en holdånd, hvor alle medlemmer arbejder mod det samme mål?

  . Hvordan håndterer man sprogbarrierer?

  . Hvordan forstår man værdierne og overbevisningerne hos de mennesker man har med at

gøre?

 . Hvilken tankegang skal man have for at opnå gode arbejdsforhold og
   forretningsforbindelser med mennesker, der kommer fra en anden kultur?

 

Svaret til alle disse spørgsmål findes i kulturforståelse. Ved at forstå kulturen, vil man være i stand til at forstå, hvorfor folk agerer som de gør.

 

Men hvad er kultur for noget?

 

Professor Geert Hofstede, en hollandsk social psykolog har foretaget en omfattende undersøgelse af kulturer i forskellige lande og regioner.

Han definerer kultur som “Den kollektive programmering af sindet, der adskiller medlemmerne af en gruppe eller” kategori “af mennesker fra hinanden”.

Ordet “programmering” bruges som en metafor. Med andre ord, mennesker kan sammenlignes med computere. Hvert menneske er født med et operativ system, men har brug for noget “programmering eller software” for at fungere, og det er her, kultur kommer ind.

Kulturforståelse

 

Vi kan ikke dømme en kultur eller en person baseret på det vi ser eller hører. Vi kan kun begynde at forstå en anden kultur ved at interagere med folk og prøve at forstå deres kerneværdier og overbevisninger.

Manglende kulturel viden kan føre til unødvendig misforståelse, og i nogle tilfælde risikerer man endog at krænke en person selv om det er utilsigtet.

Når vi diskuterer kulturforskelle, kommer vi til at diskutere værdier, fordi de er de vigtigste søjler i enhver kultur.

 

Klik her for at læse mere om vores e-learning kursus i kulturel forståelse.

Hvad er Den svære samtale?

Det er er ikke alle ledere, som synes det er rart at afholde vanskelige samtaler med medarbejderne, men det er en del af jobbet. Du er måske en førstegangs leder, eller har været leder i et stykke tid, uden at skulle gennemføre en svær samtale.

Det er vigtigt at tage fat i problemer/situationer, når de opstår. Dette gøres ved hjælp af dialog med medarbejderen. Hvis du ønsker at afholde “Den svære samtale” og overvejer at give en påtale, eller en advarsel, kan det være en fordel af involvere din HR afdeling.

Følgende situationer/adfærd der kan udløse en samtale:

 ⦁ Manglende overholdelse af aftaler

 ⦁ For meget sygefravær
 ⦁ Kommer for sent

 ⦁ Skabelse af splid mellem kollegerne

 ⦁ Modstand mod forandring

 ⦁ Muligt alkoholproblem

 ⦁ Taler for meget privat

Når samtalen afholdes er det vigtigt at huske på, at din kommunikation er andet end ord. Din gestus, mimik, øjenkontakt og lignende, udgør 55%. Den måde du siger tingene på udgør 38%. Det vil altså sige, at de ord du siger udgør 7% af en samtale.

Den svære samtale deles op i 3 faser:


Før samtalen.

Før samtalen forbereder du dig mentalt og på de spørgsmål du gerne vil stille. Dernæst indkalder du den pågældende medarbejder til samtale. Hvis samtalen bygger på statistik i en eller anden sammenhæng, er det vigtigt, at du har styr på din dokumentation.


Under samtalen.

Under samtalen skal du lytte og spørge ind og til slut opsummerer du, afrunder, samt aftaler, hvad næste skridt er. Det er vigtigt, at du har gjort klart, hvilke aftaler du er parat til at indgå med medarbejderen. Undervejs kan man nemt glemme noget, der er vigtigt. Du kan have en forestilling om, hvordan samtalen forløber sig, men højt sandsynligt bliver det ikke en realitet.

Efter samtalen afhængig af samtalens emne kan man skrive et referat til medarbejderen.


Efter samtalen.

Husk at følge op på de indgående aftaler og forsøg at få feedback.

Hvis de uformelle adfærdskorrigerende samtaler og påtaler ikke hjælper, er du, som leder, nødt til at tage næste skridt, hvor du inddrager juraen. Juraen er et vigtigt fundament i tilfælde af afskedigelser eller bortvisninger.

Vi har udviklet et e-larning kursus, der omhandler “Den svære samtale”.

Kontakt os, hvis du vil høre nærmere om kurset.